:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการอบรมโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

21 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

????????‍♀️????กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ จัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ชั้น 4
✅ นำโดย นางสาวศรีพักตร์ ปั้นน้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนตำบลราชาเทวะ เข้าร่วมการอบรมฯ
✅ โดยภายในงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
• พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า
• การดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และการรับวัคซีน
• การฟื้นฟูการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
✅ พร้อมทั้งแนะแนวทางดำเนินงานด้านสาธารสุข ชี้แจงแนวทางการจัดเก็บขยะติดเชื้อและของมีคมหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร