:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: อำเภอบางพลี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ โดยวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นวันอานันทมหิดล

9 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

????????‍♀️ อำเภอบางพลี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ โดยวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นวันอานันทมหิดล นำโดย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม.ราชาเทวะ เจ้าหน้าที่อำเภอบางพลี คณะครูโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว พนักงานบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท บีเจซี มูฟ จำกัด และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ
???? ในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน คือ กิจกรรมกวาดถนน เก็บขยะ ล้างทำความสะอาดพื้นชุมชนวัดกิ่งแก้ว บริเวณหน้าศพด.วัดกิ่งแก้ว รพ.สต.ราชาเทวะ ชุมชนวัดกิ่งแก้ว
????ขอขอบคุณ???? คณะครูโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และจัดสถานที่ให้ในครั้งนี้ พร้อมทั้ง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท บีเจซี มูฟ จำกัด นำน้ำดื่มโออิชิ จำนวน 3 ลัง มามอบให้ด้วยนะคะ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร