:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง และประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ โดยฝ่ายนิติการ สำนักปลัดฯ

10 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ในวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565  ฝ่ายนิติการ  สำนักปลัดฯ

จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ร่วมกับ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

โดยได้รับเกียรติจาก   นางสาวมยุรี   ไวกิจเอนก  อัยการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย  นายทรงชัย  นกขมิ้น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ  , นางสาววันทนา  สิงหาพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ  ,พนักงานอบต.ราชาเทวะ และประชาชนตำบลราชาเทวะ เข้าร่วมรับฟังตลอดการบรรยาย  ณ ห้องประชุม  ชั้น 4  องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร