:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564

20 ก.ย. 2564

รายละเอียด:

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ชั้น 4
(รายละเอียดตามรูปด้านล่าง)
ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดสนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ขอให้ดำเนินการตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ โทร. 02-312-4035-7 ต่อ 106


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร