:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก Child Protection Information System (CPIS)

27 ก.ย. 2564

รายละเอียด:

ระบบ CPIS(ซี-พิส)

ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก ประกอบด้วย 6 ระบบปฎิบัติการ

1.ระบบรับแจ้งเหตุ"Mobile Application"

2.ระบบคัดกรอง CMST

3.ระบบสารสนเทศจัดการรายกรณี

4.ระบบสารสนเทศผู้ปฎิบัติงานด้านคุ้มครองเด็ก

5.ระบบสารสนเทศด้านสวัสดิการเด็ก

6.ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคล


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร