:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: การผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เริ่ม 1 ต.ค. 64

28 ก.ย. 2564

รายละเอียด:

ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เริ่ม 1 ต.ค. 64
*ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 22.00-04.00 น.อย่างน้อย 15 วัน
*ห้ามรวมคนมากกว่า 25 คน
* บริโภคในร้านอาหารได้ ไม่มีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ 75% มีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ 50% เล่นดนตรีได้ เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. (งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหาร)
*ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. (งดตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก สวนน้ำ และห้องประชุม/จัดเลี้ยง)
*ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. ยกเว้นการใช้ไอน้ำ
*สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ กิจกรรมที่มีการรวมคน ให้ผ่านความเห็นชอบจากผู้แทน ก.ศธ. และ ก.อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.
*สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดดำเนินการได้ทุกประเภทกีฬา ไม่เกิน 21.00 น. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมจัดการแข่งขัน
ที่มา : ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร