:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: อบจ.สมุทรปราการ ขยายเวลารับวัคซีน 5 ศูนย์ฉีด ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2564

29 ก.ย. 2564

รายละเอียด:

????อบจ.สมุทรปราการ ขยายเวลารับวัคซีน 5 ศูนย์ฉีด‼️
???????? สำหรับผู้ที่พักอาศัย/ทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ
???????? โดยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีน แบบ Walk in (ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า) ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนทั้ง 5 แห่ง
???? ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2564
⏰ เวลา 8.00-14.00 น.
???? ให้เตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนที่จุดให้บริการโดยจะต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 มาก่อน มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
หมายเหตุ : สำหรับคนต่างชาติและคนต่างด้าว ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน ขอเป็นคนไทยก่อนนะคะ ????
ที่มา : เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร