:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ งดการยืนยันตัวตนการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ตำบลราชาเทวะ ภายในเดือน "ตุลาคม ของทุกปี"

7 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ งดการยืนยันตัวตนการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ตำบลราชาเทวะ ภายในเดือน "ตุลาคม ของทุกปี" ไม่ต้องยืนยันตัวตนการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กับทางอบต.ราชาเทวะ แล้วนับจากนี้เป็นต้นไป
***ยกเว้น : กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีการรับเงินและย้ายที่อยู่มาจากต่างจังหวัด***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายสวัสดิการสังคม : 02-312-4034-7 ต่อ 108-111
 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร