:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ

8 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งติดต่อรับสมัครเลือกตั้งได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร 02-312-4034-7 ต่อ 104


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร