:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัด "การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชน

20 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

????????‍♀️ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัด "การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชน
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
☎️ 02-242-5900 ต่อ 5491-95
และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/democinnovation


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร