:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: กำหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

6 ก.พ. 2563

รายละเอียด: ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่้วนตำบล ชั้น 4

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร