:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

26 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

????ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ????
????เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
????กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ชั้น 4
(รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง????????)


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร