อบต.ราชาเทวะ 139 ม.12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร.02-3124034-7 โทรสาร 02-312 4011 

ดับเพลิง 02-312 4034-7 ต่อ 444 
สำนักปลัด 02-312 4034-7 
   -งานทะเบียนพาณิชย์       ต่อ 106
   -งานเบี้ยผู้สูงอายุ - ผู้พิการ ต่อ 109
   -งานนโยบายและแผน  ต่อ 102,103
   -งานกฎหมายแลคดี    ต่อ 110
   -งานบริหารทั่วไป        ต่อ 104, 105 

กองคลัง 02-312 4034-7 
   - ฝ่ายการเงินและบัญชี   ต่อ 305 - 307
   - ฝ่ายจัดเก็บรายได้       ต่อ 308 -310,311
   - ฝ่ายพัสดุ                  ต่อ 302 - 303,311
กองช่าง 02-312 4034-7 ต่อ 205-206 
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 02-312 4034-7 ต่อ 220 - 222
กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 02-312 4034-7 ต่อ 210-213  โทรสาร.ต่อ 211

ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
หัวข้อ
ชื่อ-สกุล ผู้ส่ง
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
รายละเอียด
ตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ
 
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
     
sohbet hatlari sohbet hatlari sohbet numaralari sohbet hatlari canli sohbet hatti sohbet hatlari sohbet hatti